លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ

Filter

Categories

Tags

Creation date

From
To
Reset

ឯកសារថ្មីៗ

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារ ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 1.26 MB41 DownloadPreview
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 682.89 KB11 DownloadPreview
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 767.79 KB67 DownloadPreview
អនុក្រឹត្យលេខ ២៧៧.អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា២នៃអនុក្រឹត្យលេខ៦២អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០០៤ស្តីពីប្រាក់បំណាច់របស់សមាជិករាជរដ្ឋាភិបាល អនុរដ្ឋលេខាធិការ ទីប្រឹក្សាព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិង កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចាប់ពីថ្នាក់អនុរដ្ឋលេខាធិការឡើងទៅ 950.49 KB21 DownloadPreview
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៥៣សសរ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីការកំណត់របៀបរបបការងារនិងការបែងចែកភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាល 1.74 MB54 DownloadPreview
សារលិខិតលេខ ១៤ សលខ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១០ របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្លែងក្នុងឱកាសប្រារព្ធទិវាអក្ខរកម្មជាតិ អន្តរជាតិ ០៨ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០ 547.94 KB28 DownloadPreview
សារលិខិតសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្លែងក្នុងឱកាសអបអរសាទរ “ទិវាជាតិលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទ លើកទី ០១” ក្រោមប្រធានបទ “ការលើកកម្ពស់អនាម័យតាមជនបទ” ថ្ងៃទី ១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១០ 280.82 KB33 DownloadPreview
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 1.60 MB89 DownloadPreview
ជំរឿនទូទៅប្រជាជននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩-a 27.92 MB281 DownloadPreview
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 15.92 MB789 DownloadPreview

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ ១៦៩(ឆេកូឆ្លូវ៉ាគី) កាច់ជ្រុងមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី
រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ +៨៥៥ ២៣ ៨៨៤ ៥៣៩
ទូរសារលេខៈ +៨៥៥ ២៣ ៩៩១ ១១៧
អ៊ីម៉ែល: Info@mrd.gov.kh
គេហទំព័រ: www.mrd.gov.kh
ទំព័រហ្វេសប៊ុក: www.facebook.com/mrdcambodia

ផែនទីបង្ហាញទីតាំងទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ