ការណែនាំមុននឹងចេញដំណើរទៅចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្ដចលនាភូមិថ្មីរយៈពេល ១៣ ថ្ងៃនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ
March 29, 2017 by adminBunth0

នៅរសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអនុញ្ញាតឲ្យមន្រ្ដីរាជការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចំនួន ១០ នាក់ ចូលជួបសុំការណែនាំ មុននឹងចេញដំណើរទៅចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្ដចលនាភូមិថ្មីរយៈពេល ១៣ ថ្ងៃនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ៕

Image may contain: 15 people, indoor

Image may contain: 3 people, people sitting, table and indoor

Scroll Up