ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ២៣ វិច្ឆិកា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/11/00.jpg
ពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទីទួលសុវត្ថិភាព ចំនួន ៣ កន្លែង សាងសង់ដោយ ក្រសួងអភិវឌ្ឃន៍ជនបទ
ពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទីទួលសុវត្ថិភាព ចំនួន ៣ កន្លែង សាងសង់ដោយ ក្រសួងអភិវឌ្ឃន៍ជនបទ
ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ២៣ វិច្ឆិកា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/11/1-2.jpg
សកម្មភាពសិក្ខាកាមវគ្គទី១៩ នៃវគ្គចលនាភូមិថ្មីនៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា-កូរ៉េ
សកម្មភាពសិក្ខាកាមវគ្គទី១៩ នៃវគ្គចលនាភូមិថ្មីនៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា-កូរ៉េ
ថ្ងៃពុធ ២២ វិច្ឆិកា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/11/5.jpg
នាយកដ្ឋានផែនការ និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ចុះពិនិត្យសកម្មភាពរបស់ NGOs ចំនួន ៣ និងបើកសិក្ខាសាលា ចំនួន ២
នាយកដ្ឋានផែនការ និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ចុះពិនិត្យសកម្មភាពរបស់ NGOs ចំនួន ៣ និងបើកសិក្ខាសាលា ចំនួន ២
ថ្ងៃ ពុធ ២២ វិច្ឆិកា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/11/1-1.jpg
មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តពោធិ៍សាត់ សហការជាមួយអង្គការ ស្រែខ្មែរ រៀបចំទិវាជាតិលើកទី២ ស្តីពីការ លើកកម្ពស់អនាម័យជនបទលើកទី៨
មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តពោធិ៍សាត់ សហការជាមួយអង្គការ ស្រែខ្មែរ រៀបចំទិវាជាតិលើកទី២ ស្តីពីការ លើកកម្ពស់អនាម័យជនបទលើកទី៨
ថ្ងៃច័ន្ទ ១៣ វិច្ឆិកា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/13.jpg
ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សហការជាមូយដៃគូរបានរៀបចំ បើកវេទិកាជាតិលើកទី ២ ស្ដីពីអនាម័យជនបទ
ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សហការជាមូយដៃគូរបានរៀបចំ បើកវេទិកាជាតិលើកទី ២ ស្ដីពីអនាម័យជនបទ
ថ្ងៃ សុក្រ ១០ វិច្ឆិកា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/10.jpg
ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំ លើរបៀបវារៈចំនួន ៣
ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំ លើរបៀបវារៈចំនួន ៣
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ០៩ វិច្ឆិកា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/9.jpg
សូមអបអរសាទរ ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ខួបទី ៦៤
សូមអបអរសាទរ ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ខួបទី ៦៤
ថ្ងៃពុធ ០៨ វិច្ឆិកា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/8.jpg
ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតី បើកសិក្ខាសាលាដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការអនុវត្តគម្រោងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត
ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតី បើកសិក្ខាសាលាដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការអនុវត្តគម្រោងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត
ថ្ងៃអង្គារ ០៧ វិច្ឆិកា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/7.jpg
នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ បានរៀបចំ សិក្ខាសាលាស្តីពី “ការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍អំពីកាងារពង្រឹងសមត្ថភាព គណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ (គ. អ. ភ. )”
នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ បានរៀបចំ សិក្ខាសាលាស្តីពី “ការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍អំពីកាងារពង្រឹងសមត្ថភាព គណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ (គ. អ. ភ. )”
ថ្ងៃអង្គារ ៣១ តុលា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/31-2.jpg
នៅទីស្ដីការក្រសួង ឯកឧត្ដម សាន វិសាល អនុរដ្ឋលេខាធិការ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតីបើក សិក្ខាសាលា
នៅទីស្ដីការក្រសួង ឯកឧត្ដម សាន វិសាល អនុរដ្ឋលេខាធិការ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតីបើក សិក្ខាសាលា
ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ១២ តុលា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/12-2.jpg
ឯកឧត្តម សួស គង់ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានដឹកនាំគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង រួមមានក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគម្រោង
ឯកឧត្តម សួស គង់ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានដឹកនាំគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង រួមមានក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគម្រោង
ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ១២ តុលា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/12-1.jpg
ពិធីប្រកាសជាផ្លូវការភូមិដែលបានបញ្ឈប់ទាំងស្រុងនូវការបន្ទោរបង់ ពាសវាលពាសកាល
ពិធីប្រកាសជាផ្លូវការភូមិដែលបានបញ្ឈប់ទាំងស្រុងនូវការបន្ទោរបង់ ពាសវាលពាសកាល
ថ្ងៃពុធ ១១ តុលា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/11-3.jpg
ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ ១១ តុលា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/11-1.jpg
ឯកឧត្ដម សួស គង់ រដ្ឋលេខាធិការ តំណាង ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានទទួលជួបភ្ញៀវធនាគារពិភពលោក
ឯកឧត្ដម សួស គង់ រដ្ឋលេខាធិការ តំណាង ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានទទួលជួបភ្ញៀវធនាគារពិភពលោក

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ថ្ងៃពុធ ២៩ តុលា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/29.jpg
សូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយព្រះពរ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជា
សូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយព្រះពរ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជា
ថ្ងៃចន្ទ័ ០៤ កញ្ញា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/09/1.jpg
ញត្តិតាំទ្រចំពោះចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចលើឈ្មោះ កឹម សុខា
ញត្តិតាំទ្រចំពោះចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចលើឈ្មោះ កឹម សុខា
ថ្ងៃសុក្រ ០៤ សីហា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/1.jpg
លទ្ធផលផ្លូវការនៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការឲ្យ ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧
លទ្ធផលផ្លូវការនៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការឲ្យ ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧
គេហទំព័រចាស់របស់ក្រសួង
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/03/MRDoldSite-1.jpg
គេហទំព័រចាស់របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
គេហទំព័រចាស់របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ២៦ តុលា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/11/r1_Page_1-2.jpg
វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែតុលាឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែតុលាឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ២៦ តុលា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/1_Page_01-1.jpg
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំ ៩ ខែដើមឆ្នាំ ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំ ៩ ខែដើមឆ្នាំ ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
ថ្ងៃពុធ ១៣ កញ្ញា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/1_Page_01.jpg
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
ថ្ងៃអង្គារ ១៦ សីហា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/09/MRD-August-2017-Report_Page_01.jpg
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឃន៍ជនបទ
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឃន៍ជនបទ
Scroll Up