ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញទៅគោរពវិញ្ញាក្ខន្ធមហាឧបាសក គង់ ខាត់
January 8, 2018 by Sovannaroth TON0

រសៀលថ្ងៃទី ០៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញទៅគោរពវិញ្ញាក្ខន្ធមហាឧបាសក គង់ ខាត់ ត្រូវជាបិតាក្មេករបស់សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ និងត្រូវជាបិតា លោកជំទាវ អ៊ូ សាន នៅភូមិគ្រឹះរបស់សម្តេច។

Scroll Up