ឯកឧត្តម ទ្រី​ មេង​ រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានសម្របសម្រួល​គម្រោងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត បានចុះពិនិត្យសំណង់អាងចម្រោះទឹកស្អាត បង្គន់អនាម័យ ស្រះ​សហគមន៍​ និងប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកស្អាតខ្នាតតូចតាមទុយោ​ នៅខេត្តពោធិសាត់​ បាត់ដំបង​ និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
January 5, 2018 by Sovannaroth TON0

នាថ្ងៃទី​ ៤-៥​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​ ២០១៨​ ឯកឧត្តម ទ្រី​ មេង​ ប្រធានសម្របសម្រួល​គម្រោងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត​ និងអនាម័យ​និងចូលរួមពីលោក​ ស្រុិន​ ពុទ្ធី​ ប្រធាននាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ​ និងជានាយកគម្រោង​ ​បានចុះពិនិត្យសំណង់អាងចម្រោះទឹកស្អាតប្រើប្រព័ន្ធពន្លឺព្រះអាទិត្យ​ បង្គន់អនាម័យ ស្រះ​សហគមន៍​ និងប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកស្អាតខ្នាតតូចតាមទុយោ​ នៅខេត្តពោធិសាត់​ បាត់ដំបង​ និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។

Scroll Up