នាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ រៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទ(WATSAN)
December 5, 2017 by Sovannaroth TON0

នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី​ ៥​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​ ២០១៧​ នាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារទឹកស្អាត​ និងអនាម័យជនបទ(WATSAN)​ នៅសាលប្រជុំជាន់ទី​ ៣​ ទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៌ជនបទ។

Scroll Up