កិច្ចប្រជុំស្តីពីការឆ្លុះបញ្ចាំងការងារទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទប្រចាំឆ្នាំគម្រោងយូនីសេហ្វ
November 22, 2017 by Chhavorn SENG0

នាព្រឹកថ្ងៃពុធ​ ទី​ ២២​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧​ នៅសាលប្រជុំក្រសួង រៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការឆ្លុះបញ្ចាំងការងារទឹកស្អាត​ និងអនាម័យជនបទប្រចាំឆ្នាំគម្រោងយូនីសេហ្វ​ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម​ ទ្រី​ មេង​ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ​ ។

Scroll Up