លោក ធឹម សុធារ៉ា ប្រធានមន្ទីរ បានអញ្ជើញមកទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ
November 10, 2017 by Sorithychesda PAN0

នៅថ្ងៃទី ១០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ មន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តពោធិ៍សាត់ ដឹកនាំដោយលោក ធឹម សុធារ៉ា ប្រធានមន្ទីរ បានអញ្ជើញមកទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ការងារគ្នា។

Image may contain: 9 people, people standing and outdoorImage may contain: 13 people, people standing and outdoorImage may contain: 10 people, people smiling, people standing and outdoorImage may contain: 9 people, people standing and outdoor

Scroll Up