សកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ នៃនាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ
November 10, 2017 by Sorithychesda PAN0

សកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ នៃនាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ រួមជាមួយលោកប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តមណ្ឌលគិរី និង ខេត្តរតនគិរី បានចុះត្រួតពិនិត្យការងារជួសជុល និងថែទាំផ្លូវជាលក្ខណៈខួបឆ្នាំ ២០១៧ ស្ថិតក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី និងខេត្តរតនគិរី ដើម្បីធានាគុណភាពផ្លូវជនបទ។

Image may contain: 2 people, people standing and outdoorImage may contain: 6 people, people standing, shoes and outdoorImage may contain: sky, cloud, outdoor and natureImage may contain: one or more people, people sitting and outdoorImage may contain: 2 people, people standing and outdoor

Scroll Up