នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ បានរៀបចំ សិក្ខាសាលាស្តីពី “ការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍អំពីកាងារពង្រឹងសមត្ថភាព គណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ (គ. អ. ភ. )”
November 7, 2017 by Sorithychesda PAN0

នៅថ្ងៃទី ៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ បានរៀបចំ សិក្ខាសាលាស្តីពី “ការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍អំពីការងារពង្រឹងសមត្ថភាព គណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ (គ. អ. ភ. )” ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អ៊ូ សំអួន រដ្ឋលេខាធិការ តំណាង ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នៅខេត្តប៉ៃលិន ។ សិក្ខាសាលាមានអ្នកចូលរួមមកពីមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរាជធានីខេត្ត មន្ទីរជំនាញ និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និង គ. អ. ភ សរុបចំនួន ជាង ៧០ នាក់ ។

Image may contain: 6 people, people standingImage may contain: 4 people, people smilingImage may contain: 4 people, indoorImage may contain: 4 people, indoorImage may contain: 8 people, people sitting and indoor

Scroll Up