នៅទីស្ដីការក្រសួង ឯកឧត្ដម សាន វិសាល អនុរដ្ឋលេខាធិការ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតីបើក សិក្ខាសាលា
October 31, 2017 by Sorithychesda PAN0

ព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅទីស្ដីការក្រសួង ឯកឧត្ដម សាន វិសាល អនុរដ្ឋលេខាធិការ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតីបើក សិក្ខាសាលាចែករំលែកចំណេះស្ដីពី ការ បណ្ដុះបណ្ដាលដែលទទួលបានពីក្រៅប្រទេស ដែលបានរៀបចំដោយនាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាល និងស្រាវជ្រាវ ៕

Image may contain: one or more people, people sitting and indoorImage may contain: 7 people, people sitting, table and indoorImage may contain: 6 people, people sitting, people eating, table and indoorImage may contain: 3 people, people smiling, people sitting

Scroll Up