រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើសេចក្ដីសម្រេចរួមដើម្បីសាកល្បងផ្ទេរមុខងាររបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
October 26, 2017 by Sorithychesda PAN0

ព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើសេចក្ដីសម្រេចរួមដើម្បីសាកល្បងផ្ទេរមុខងាររបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចំនួន ៣ គឺ មុខងារលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទ មុខងារជួសជុល និងថែទាំប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជនបទ និងមុខងារជួសជុល និងថែទាំផ្លូវជនបទជាលក្ខណៈប្រចាំ ជូនទៅរដ្ឋបាលស្រុកគោលដៅទាំង ២០ ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ កំពង់ស្ពឺ កំពត និងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ៕

Image may contain: 1 personImage may contain: 5 people, people sitting and indoorImage may contain: 4 people, people sitting and indoorImage may contain: 6 people, people sitting, table and indoor

Scroll Up