នាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ ដឹកនាំដោយ លោក ឆេង សុទ្ធ អនុប្រធាន បានចុះត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃការងារស្ថាបនាផ្លូវ និង សំណង់សិល្បការ្យ
September 30, 2017 by Sorithychesda PAN0

នៅថ្ងៃទី ២៩-៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃ នៃនាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ ដឹកនាំដោយ លោក ឆេង សុទ្ធ អនុប្រធាន បានចុះត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃការងារស្ថាបនាផ្លូវ និង សំណង់សិល្បការ្យ ចំនួន ០៣ គម្រោង ស្ថិតនៅខេត្តព្រះវិហារ និង ខេត្តសៀមរាប ដើម្បីធានាគុណភាពផ្លូវ​ និងសំណង់​ ស្របទៅតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស។Image may contain: 1 person, sitting, child and outdoorImage may contain: one or more people, people standing and outdoorImage may contain: outdoor and natureImage may contain: one or more people, people standing, cloud, sky, mountain, outdoor and nature

Scroll Up