ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតី បិទសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសស្ដីពី “ការអភិវឌ្ឍជនបទ”
September 28, 2017 by Sorithychesda PAN0

ព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅ ទីស្ដីការក្រសួង ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតី បិទសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសស្ដីពី “ការអភិវឌ្ឍជនបទ” សម្រាប់មន្ដ្រីរាជការចំនួន ៥១ នាក់ដែលបានចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ឆ្នាំ ២០១៧ ៕

Image may contain: 3 people, people sitting

Image may contain: 7 people, people sittingImage may contain: 4 people, people sitting, table and indoorImage may contain: 13 people, people sitting and indoorImage may contain: 5 people, people sitting, table and indoor

Scroll Up