រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសន្និសីទជាតិ ស្តីពី សហគមន៍សន្សំប្រាក់
September 26, 2017 by Sorithychesda PAN0

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសន្និសីទជាតិ ស្តីពី សហគមន៍សន្សំប្រាក់៖ ការអភិវឌ្ឍថ្មីលើសពីធុរកិច្ចធម្មតា នៅសណ្ឋាគារហុីម៉ាវ៉ារី ។ H.E. Dr. Ouk Rabun, the minister of The Ministry of Rural Development presided over the opening ceremony of the National Conference on Community Saving: A Transformational Development Beyond. Business as Usual at Himawari Hotel on Sept 26,2017.

Image may contain: 6 people, people smilingImage may contain: 8 people, people standing and indoorImage may contain: 1 person, standingImage may contain: 1 person, wedding and indoor

Scroll Up