លោក​ គង់​ ភឿន​ ប្រធាននាយកដ្ឋាន​ បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូធនាគារពិភពលោក
September 8, 2017 by Sorithychesda PAN0

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ​ នាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ​ និងក្រុមការងាររៀបចំបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌផ្លូវជនបទ ដឹកនាំដោយលោក​ គង់​ ភឿន​ ប្រធាននាយកដ្ឋាន​ បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូធនាគារពិភពលោក និងក្រុមការងារគម្រោងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅកម្ពុជា និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ លើក្របខណ្ឌកិច្ចសហការគាំទ្រការងាររៀបចំបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌផ្លូវជនបទ និងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យផ្លូវជនបទ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។

Image may contain: one or more people, people sitting, table and indoorImage may contain: 5 people, people sitting, table and indoorImage may contain: 4 people, people sitting, table and indoor

Scroll Up