ប្រធាននាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ និងជាប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេស ដើម្បីចុះសិក្សា និងវាយតម្លៃសំណើរគម្រោងសាងសង់ ជួសជុល និងថែទាំផ្លូវជនបទ និងសំណង់សិល្បការ្យ​
July 31, 2017 by Sorithychesda PAN0

នាព្រឹកថ្ងៃទី​ ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​ ២០១៧ លោក គង់ ភឿន ប្រធាននាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ និងជាប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេស ដើម្បីចុះសិក្សា និងវាយតម្លៃសំណើគម្រោងសាងសង់ ជួសជុល និងថែទាំផ្លូវជនបទ និងសំណង់សិល្បការ្យ​ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេសដើម្បីចុះសិក្សា និងវាយតម្លៃសំណើគម្រោងសាងសង់ ជួសជុល និងថែទាំផ្លូវជនបទ និងសំណង់សិល្បការ្យ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត។

Image may contain: 6 people, people sitting and indoorImage may contain: 2 people, people sitting, table and indoorImage may contain: 2 people, people sitting and indoor

Scroll Up