ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបើកវេទិកាអាស៊ាន-ចិនលើកទី ១១ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍសង្គម និងការកាត់ បន្ថយភាពក្រីក្រ “អាស៊ាន-ចិន”
July 25, 2017 by Sorithychesda PAN0

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបើកវេទិកាអាស៊ាន-ចិនលើកទី ១១ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍសង្គម និងការកាត់ បន្ថយភាពក្រីក្រ “អាស៊ាន-ចិន៖ ការផ្តួចផ្តើម និងការអនុវត្តការងារកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ” នៅសណ្ឋាគារសុខាល័យ ខេត្តសៀមរាប ។

Image may contain: 1 person, standingImage may contain: 1 person, standing, screen and indoorImage may contain: 2 people, people smilingImage may contain: 6 people, people sitting

Scroll Up