រៀបចំសិក្ខាសាលាពិនិត្យ វឌ្ឍនភាពឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ NGOs
July 11, 2017 by Sorithychesda PAN0

នៅថ្ងៃទី ១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ នាយកដ្ឋានផែនការ និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិនិត្យ វឌ្ឍនភាពឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ NGOs និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ ការងារក្រសួង និងអង្គការ នៅសណ្ឋាគារ Cambodiana ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ទ្រី មេង រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ។

Image may contain: 1 person, indoor

Image may contain: 17 people, people smiling, indoor

 

Image may contain: 2 people

Image may contain: 1 person, indoor

Scroll Up