នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយ និងការកសាងសមត្ថភាពអង្គភាពថវិកា
July 10, 2017 by Sorithychesda PAN0

នៅថ្ងៃទី​ ៧​ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧​ នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយ និងការកសាងសមត្ថភាពអង្គភាពថវិកា ក្រោមថវិកាកម្មវិធីកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម​ អ៊ិន ចន្ថា រដ្ឋលេខាធិការ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

Image may contain: 8 people, people smiling, people sitting, table and indoor

Image may contain: one or more people, people sitting, table and indoor

Image may contain: 2 people, people sitting, table and indoor

Image may contain: 5 people, people sitting, table and indoor

Scroll Up