កិច្ចប្រជុំពិនិត្យរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ នៃក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋាន ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងគាំទ្រការអនុវត្តកម្មវិធី នយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ដ្រចតុកោណ ដំណាក់កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
March 16, 2017 by adminBunth0

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្ដម អ៊ូ សំអ៊ួន រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអនុប្រធានអចិន្រ្ដៃយ៍ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋាន តំណាង ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ដ្រី ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ នៃក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងគាំទ្រការអនុវត្តកម្មវិធី នយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ដ្រចតុកោណ ដំណាក់កាលទី ៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ៕

Image may contain: 3 people, people sitting and table

Image may contain: 4 people, people sitting and indoor

Image may contain: 6 people, people sitting and indoor

Image may contain: 5 people, people sitting, table and indoor