ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

ថ្ងៃច័ន្ទ ២១ សីហា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/2-2.jpg
រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃវឌ្ឍនភាព
រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃវឌ្ឍនភាព
ថ្ងៃច័ន្ទ ១៧ សីហា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/1-2.jpg
សកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃ
សកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃ
ថ្ងៃពុធ ០៩ សីហា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/2-1.jpg
ឯកឧត្ដម សួស គង់ រដ្ឋមន្រ្ដីស្ដីទីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតីប្រារព្ធទិវាអន្ដរជាតិជនជាតិដើមភាគតិចលើកទី ២៣
ឯកឧត្ដម សួស គង់ រដ្ឋមន្រ្ដីស្ដីទីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតីប្រារព្ធទិវាអន្ដរជាតិជនជាតិដើមភាគតិចលើកទី ២៣
ថ្ងៃច័ន្ទ ០៧ សីហា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/1-1.jpg
គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ តាមវិធីសាស្ត្រចលនាភូមិថ្មី
គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ តាមវិធីសាស្ត្រចលនាភូមិថ្មី
ថ្ងៃពុធ ០២ សីហា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/3.jpg
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានប្រារព្ធពិធីសម្ភោធ ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម យឹម ឆៃលី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានប្រារព្ធពិធីសម្ភោធ ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម យឹម ឆៃលី
ថ្ងៃអង្គារ ០១ សីហា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/2.jpg
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានអញ្ជើញពិនិត្យការរៀបចំ ទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឈន៍ជនបទកម្ពុជា-កូរ៉េ
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានអញ្ជើញពិនិត្យការរៀបចំ ទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឈន៍ជនបទកម្ពុជា-កូរ៉េ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ២៧ កក្កដា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/03/1-5.jpg
ឯកឧត្ដម សួស គង់ រដ្ឋលេខាធិការតំណាងឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីជ្រើសរើសខ្សែផ្លូវអាទិភាពសម្រាប់ថែទាំ
ឯកឧត្ដម សួស គង់ រដ្ឋលេខាធិការតំណាងឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីជ្រើសរើសខ្សែផ្លូវអាទិភាពសម្រាប់ថែទាំ
ថ្ងៃអង្គារ ២៥ កក្កដា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/03/3-1.jpg
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបើកវេទិកាអាស៊ាន-ចិនលើកទី ១១ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍសង្គម និងការកាត់ បន្ថយភាពក្រីក្រ “អាស៊ាន-ចិន”
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបើកវេទិកាអាស៊ាន-ចិនលើកទី ១១ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍសង្គម និងការកាត់ បន្ថយភាពក្រីក្រ “អាស៊ាន-ចិន”
ថ្ងៃចន្ទ ២៤ កក្កដា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/03/2-3.jpg
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងរបស់ លោក ខេង ញ៉ុល
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងរបស់ លោក ខេង ញ៉ុល
ថ្ងៃចន្ទ ២៤ កក្កដា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/03/1-4.jpg
ឯកឧត្តម បណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញពិនិត្យមើលសកម្មភាព ស្ថាបនាផ្លូវជនបទ
ឯកឧត្តម បណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញពិនិត្យមើលសកម្មភាព ស្ថាបនាផ្លូវជនបទ
ថ្ងៃសុក្រ ១៤ កក្កដា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/03/2-2.jpg
នាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការពង្រឹងសមត្ថភាពអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី”
នាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការពង្រឹងសមត្ថភាពអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី”
ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ១៣ កក្កដា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/03/1-3.jpg
ឯកឧត្តម យឺន សូផល អនុរដ្ធលេខាធិការបានជួបប្រជុំជាមួយក្រុមការងារសាច់ប្រាក់ពលកម្ម របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តពោធិ៍សាត់
ឯកឧត្តម យឺន សូផល អនុរដ្ធលេខាធិការបានជួបប្រជុំជាមួយក្រុមការងារសាច់ប្រាក់ពលកម្ម របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តពោធិ៍សាត់

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ថ្ងៃសុក្រ ០៤ សីហា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/1.jpg
លទ្ធផលផ្លូវការនៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការឲ្យ ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧
លទ្ធផលផ្លូវការនៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការឲ្យ ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧
ថ្ងៃសៅរ៍ ២៩ កក្កដា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/លិខិតជូនពរ.jpg
លិខិតជូនពរ សម្ដេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ
លិខិតជូនពរ សម្ដេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ
ថ្ងៃពុធ ២៦ កក្កដា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/03/20292613_1530233837034360_8918360904194672284_n.jpg
លទ្ធផលប្រឡងក្របខណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ឆ្នាំ២០១៧
លទ្ធផលប្រឡងក្របខណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ឆ្នាំ២០១៧
គេហទំព័រចាស់របស់ក្រសួង
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/03/MRDoldSite-1.jpg
គេហទំព័រចាស់របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
គេហទំព័រចាស់របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

ថ្ងៃអង្គារ ១៦ សីហា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/08/1.jpg
វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
ថ្ងៃសុក្រ ២៨ កក្កដា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/MRD-June-Report_Page_01.jpg
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
ថ្ងៃអង្គារ ១៦ ឧសភា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/05/MRD-Procurement-Plan-2017_Page_01-2.jpg
ផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
ផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
ថ្ងៃសុក្រ ១៩ ឧសភា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/05/MRD-April-Report_Page_1.jpg
របាយការណ៍ប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
របាយការណ៍ប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
Scroll Up