ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

ថ្ងៃ អង្គារ ១៧ តុលា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/111.jpg
ADB Loan 3151-CAM/AFD Loan CKH 1152 01 K//Grant 0402-CAM, Rural Roads Improvement Project II, Additional Financing
ADB Loan 3151-CAM/AFD Loan CKH 1152 01 K//Grant 0402-CAM, Rural Roads Improvement Project II, Additional Financing
ថ្ងៃចន្ទ័ ១៦ តុលា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/16-3.jpg
ក្រុមការងារវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានរៀបចំ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការជួសជុល និងថែទាំប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជនបទ
ក្រុមការងារវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានរៀបចំ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការជួសជុល និងថែទាំប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជនបទ
ថ្ងៃច័ន្ទ ១៦ តុលា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/16-2.jpg
ឯកឧត្តម នួន ដាញ៉ិល អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម បានដឹកនាំគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួង ចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃបញ្ចប់សុពលភាព
ឯកឧត្តម នួន ដាញ៉ិល អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម បានដឹកនាំគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួង ចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃបញ្ចប់សុពលភាព
ថ្ងៃច័ន្ទ ១៦ តុលា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/16-1.jpg
ឯកឧត្តម ទ្រី មេង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួង អភិវឌ្ឍន៍ជនបទចុះ ទស្សកិច្ចសិក្សាអំពី ភូមិឈប់បន្ទោរបង់ពាសវាលពាសកាល
ឯកឧត្តម ទ្រី មេង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួង អភិវឌ្ឍន៍ជនបទចុះ ទស្សកិច្ចសិក្សាអំពី ភូមិឈប់បន្ទោរបង់ពាសវាលពាសកាល
ថ្ងៃ អាទិត្យ ១៥ តុលា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/15-1.jpg
ថ្នាក់ដឹកក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញចូលរួមគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមរតនកោដ្ឋ ក្នុងឱកាស គម្រប់ខួប ៥ឆ្នាំ
ថ្នាក់ដឹកក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញចូលរួមគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមរតនកោដ្ឋ ក្នុងឱកាស គម្រប់ខួប ៥ឆ្នាំ
ថ្ងៃ សុក្រ ១៣ តុលា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/13-1.jpg
នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រើប្រាស់ថវិកាកម្មវិធី និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកា
នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រើប្រាស់ថវិកាកម្មវិធី និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកា
ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ១២ តុលា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/12-2.jpg
ឯកឧត្តម សួស គង់ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានដឹកនាំគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង រួមមានក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគម្រោង
ឯកឧត្តម សួស គង់ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានដឹកនាំគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង រួមមានក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគម្រោង
ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ១២ តុលា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/12-1.jpg
ពិធីប្រកាសជាផ្លូវការភូមិដែលបានបញ្ឈប់ទាំងស្រុងនូវការបន្ទោរបង់ ពាសវាលពាសកាល
ពិធីប្រកាសជាផ្លូវការភូមិដែលបានបញ្ឈប់ទាំងស្រុងនូវការបន្ទោរបង់ ពាសវាលពាសកាល
ថ្ងៃពុធ ១១ តុលា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/11-3.jpg
ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ ១១ តុលា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/11-1.jpg
ឯកឧត្ដម សួស គង់ រដ្ឋលេខាធិការ តំណាង ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានទទួលជួបភ្ញៀវធនាគារពិភពលោក
ឯកឧត្ដម សួស គង់ រដ្ឋលេខាធិការ តំណាង ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានទទួលជួបភ្ញៀវធនាគារពិភពលោក
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ០៥ តុលា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/1-9.jpg
គណៈប្រតិភូក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន ដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ដ្រីនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានលើកទី ១០
គណៈប្រតិភូក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន ដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ដ្រីនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានលើកទី ១០
ថ្ងៃពុធ ០៤ តុលា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/2-11.jpg
RURAL ROADS IMPROVEMENT PROJECT II ADB Loan 3151-CAM/Loan 8299 (CKH 1152)/Grant 0402-CAM
RURAL ROADS IMPROVEMENT PROJECT II ADB Loan 3151-CAM/Loan 8299 (CKH 1152)/Grant 0402-CAM

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ថ្ងៃចន្ទ័ ០៤ កញ្ញា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/09/1.jpg
ញត្តិតាំទ្រចំពោះចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចលើឈ្មោះ កឹម សុខា
ញត្តិតាំទ្រចំពោះចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចលើឈ្មោះ កឹម សុខា
ថ្ងៃសុក្រ ០៤ សីហា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/1.jpg
លទ្ធផលផ្លូវការនៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការឲ្យ ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧
លទ្ធផលផ្លូវការនៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការឲ្យ ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧
ថ្ងៃសៅរ៍ ២៩ កក្កដា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/លិខិតជូនពរ.jpg
លិខិតជូនពរ សម្ដេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ
លិខិតជូនពរ សម្ដេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ
គេហទំព័រចាស់របស់ក្រសួង
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/03/MRDoldSite-1.jpg
គេហទំព័រចាស់របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
គេហទំព័រចាស់របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

ថ្ងៃពុធ ១៣ កញ្ញា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/09/MRD-August-2017-Report_Page_01.jpg
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឃន៍ជនបទ
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឃន៍ជនបទ
ថ្ងៃអង្គារ ១៦ សីហា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/08/1.jpg
វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
ថ្ងៃសុក្រ ២៨ កក្កដា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/07/MRD-June-Report_Page_01.jpg
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
ថ្ងៃអង្គារ ១៦ ឧសភា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/05/MRD-Procurement-Plan-2017_Page_01-2.jpg
ផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
ផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
Scroll Up