ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

ថ្ងៃចន្ទ ២៤ កក្កដា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/03/2-3.jpg
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងរបស់ លោក ខេង ញ៉ុល
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងរបស់ លោក ខេង ញ៉ុល
ថ្ងៃចន្ទ ២៤ កក្កដា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/03/1-4.jpg
ឯកឧត្តម បណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញពិនិត្យមើលសកម្មភាព ស្ថាបនាផ្លូវជនបទ
ឯកឧត្តម បណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញពិនិត្យមើលសកម្មភាព ស្ថាបនាផ្លូវជនបទ
ថ្ងៃសុក្រ ១៤ កក្កដា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/03/2-2.jpg
នាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការពង្រឹងសមត្ថភាពអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី”
នាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការពង្រឹងសមត្ថភាពអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី”
ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ១៣ កក្កដា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/03/1-3.jpg
ឯកឧត្តម យឺន សូផល អនុរដ្ធលេខាធិការបានជួបប្រជុំជាមួយក្រុមការងារសាច់ប្រាក់ពលកម្ម របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តពោធិ៍សាត់
ឯកឧត្តម យឺន សូផល អនុរដ្ធលេខាធិការបានជួបប្រជុំជាមួយក្រុមការងារសាច់ប្រាក់ពលកម្ម របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តពោធិ៍សាត់
ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ១៣ កក្កដា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/03/1-2.jpg
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ចើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី ២៥ របស់ក្រុមការងារ បច្ចេកទេសវិស័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទ
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ចើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី ២៥ របស់ក្រុមការងារ បច្ចេកទេសវិស័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទ
ថ្ងៃអង្គារ ១១ កក្កដា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/03/2-1.jpg
រៀបចំសិក្ខាសាលាពិនិត្យ វឌ្ឍនភាពឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ NGOs
រៀបចំសិក្ខាសាលាពិនិត្យ វឌ្ឍនភាពឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ NGOs
ថ្ងៃច័ន្ទ ១០កក្កដា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/03/4.jpg
ឯកឧត្តម បណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានអញ្ជើញពិនិត្យមើលសកម្មភាពស្ថាបនាផ្លូវជនបទ ក្រាលកៅស៊ូពីរជាន់ ដែលមានប្រវែង ២១ គម
ឯកឧត្តម បណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានអញ្ជើញពិនិត្យមើលសកម្មភាពស្ថាបនាផ្លូវជនបទ ក្រាលកៅស៊ូពីរជាន់ ដែលមានប្រវែង ២១ គម
ថ្ងៃចន្ទ ១០ កក្កដា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/03/3.jpg
អបអរសាទរ ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក
អបអរសាទរ ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក
ថ្ងៃចន្ទ ១០ កក្កដា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/03/2.jpg
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងរបស់ លោក ហង្ស សាវ៉ន
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងរបស់ លោក ហង្ស សាវ៉ន
ថ្ងៃសុក្រ ០៧ កក្កដា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/03/1.jpg
នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយ និងការកសាងសមត្ថភាពអង្គភាពថវិកា
នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយ និងការកសាងសមត្ថភាពអង្គភាពថវិកា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ០៦ កក្កដា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/03/19665597_731723940359382_708471372277931875_n.jpg
ក្រុមការងារក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដើម្បីរៀបចំបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ និងមូលដ្ឋានទិន្នន័យផ្លូវជនបទ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆមាសទី០១ ឆ្នាំ២០១៧
ក្រុមការងារក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដើម្បីរៀបចំបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ និងមូលដ្ឋានទិន្នន័យផ្លូវជនបទ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆមាសទី០១ ឆ្នាំ២០១៧
ថ្ងៃពុធ ០៥ កក្កដា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/03/19748477_1503321069725637_7633198359619394907_n.jpg
នាយកដ្ឋានផែនការ និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីការពិនិត្យឡើងវិញ ការប្រមូលទិន្នន័យរៀបចំផែនការ ២០១៨ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
នាយកដ្ឋានផែនការ និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីការពិនិត្យឡើងវិញ ការប្រមូលទិន្នន័យរៀបចំផែនការ ២០១៨ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ថ្ងៃអង្គារ ១១ កក្កដា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/03/1-1.jpg
សារលិខិតជូនពរសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត
សារលិខិតជូនពរសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត
ថ្ងៃពុធ ២៤ ឧសភា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/05/Wishing-Letter-HengSamRIN.jpg
លិខិតជូនពរ សម្តេចអគ្គមហាពញ្ញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លិខិតជូនពរ សម្តេចអគ្គមហាពញ្ញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ ១២ ឧសភា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/03/orb.jpg
សារលិខិតថ្វាយព្រះពរ ព្រះមហាក្សត្រ ក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្ម
សារលិខិតថ្វាយព្រះពរ ព្រះមហាក្សត្រ ក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្ម
គេហទំព័រចាស់របស់ក្រសួង
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/03/MRDoldSite-1.jpg
គេហទំព័រចាស់របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
គេហទំព័រចាស់របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

ថ្ងៃអង្គារ ១៦ ឧសភា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/05/MRD-Procurement-Plan-2017_Page_01-2.jpg
ផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
ផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
ថ្ងៃសុក្រ ១៩ ឧសភា ២០១៧
http://mrd.gov.kh/wp-content/uploads/2017/05/MRD-April-Report_Page_1.jpg
របាយការណ៍ប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
របាយការណ៍ប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
Scroll Up